Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Furnhouse Aps, C.F.Tietgens Boulevard 30, Odense 5220, Dánsko (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  Jméno a příjmení
  Telefonní číslo
  Dodací adresa
  Email
  Datum čas objednávky
  Předmět koupě
  Způsob úhrady
  Způsob doručení
  Emailová komunikace
 2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem vyřízení objednávky a poskytnutí služeb požadovaných klientem. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  Poskytovatelé přepravních služeb: GLS, DB Schenker
 4. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů a účetnictví
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: vzít souhlas kdykoliv zpět,
  požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely diskuzních příspěvků a komentářů

1. Udělujete tímto souhlas Furnhouse Aps, se sídlem C.F.Tietgens Boulevard 30, 5220 Odense, Dánsko, VAT DK32098967, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:
- jméno / přezdívku;
- emailovou adresu;
- fotografii (pokud poskytnete přes službu třetí strany).

2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem :
a. zobrazení diskuzních příspěvků a komentářů na webu s informacemi o diskutujícím

3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 10 let a to za účelem:
a. zobrazení diskuzních příspěvků a komentářů na webu s informacemi o diskutujícím

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
a. Poskytovatelem služby www.ibbedesign.cz
b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.
6. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět , a to například úpravou preferencí ochrany soukromí v patičce webu, zasláním dopisu, emailu.

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
- vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek anonymizování informací o diskutujícím u vašich příspěvků (úpravou preferencí ochrany soukromí v patičce webu), popř. na slovní žádost (dopis, email) kompletní výmaz vašich diskuzních příspěvků.
- požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
- vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii,
- u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost,
- nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,
- požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

Pre-loader