Reklamační formulář

 

Oznámení odstoupení od kupní smlouvy

 

Zákazník / odesílatel:

Jméno a příjmení:               …...............................................................................................

Bydliště:                          …...............................................................................................

E-mail:                                  …...............................................................................................

Telefonní číslo:                  …...............................................................................................

Prodávající / adresát:

Furnhouse Aps

C. F. Tietgens Boulevard 30

5220 Odense

Dánsko

DK32098967

dobryden@ibbedesign.cz

Věc: Odstoupení od kupní smlouvy

Dobrý den,

dne …................... jsem s vámi uzavřel/a kupní smlouvu prostřednictvím internetu na zboží z objednávky číslo ….............................

Tímto využívám svého zákonného práva a odstupuji od této kupní smlouvy, která se týká zboží uvedeného v přiloženém daňovém dokladu. Vracené zboží i daňový doklad posílám zpět s tímto dopisem zpět a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ................. Kč a ......... Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo ………….................................. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

Poznámka:

Odstoupení od smlouvy je nutné vlastnoručně podepsat. Doporučujeme vytisknout ve dvou kopiích - jedna pro prodejce a druhá pro vás k uschování pro případ sporu.

 

V ..................................................

 

dne...............................................                                                                 

Vlastnoruční podpis

 

 

Přílohy: Doklad o koupi

 

 

Pre-loader