Zásady ochrany osobních údajů

 Ochrana osobních údajů e-shopu www.ibbedesign.cz


1. Společnost Furnhouse Aps, se sídlem C.F.Tietgens Boulevard 30, 5220 Odense, Denmark, IČ DK32098967,(dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
- jméno, příjmení
- e-mailovou adresu
- telefonní číslo
- adresu/sídlo

2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.
Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.
Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.
3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne . Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.
4. Zpracování osobních údajů je prováděno Furnhouse Aps tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:
a) Poskytovatelem služby www.ibbedesign.cz, provozované společnostíFurnhouse Aps, sídlem C.F.Tietgens Boulevard 30, Odense 5220, Dánsko;
Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

5. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese dobryden@ibbedesign.cz

6. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.ibbedesign.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
 měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
 Základní funkčnosti webových stránek.

- Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

- Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

- Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

- Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

- Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 Klaviyo

Co jsou soubory cookies?

Cookies je krátký textový soubor, který do prohlížeče odesílají navštívené webové stránky. Webovým stránkám umožňuje zapamatovat si informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk nebo jiná nastavení. Další návštěva našich stránek tak může proběhnout lépe a může být pro vás přínosnější než první návštěva, např. nemusíte znovu volit preferovaný jazyk. Soubory cookies jsou proto důležité, bez nich by bylo prohlížení webu složitější.

Jaké cookies zpracováváme?

Návštěvník webových stránek, který má ve svém webovém prohlížeči povolené přijímání souborů cookies, tím akceptuje způsob nakládání s cookies na konkrétní webové stránce. Soubory cookies nemohou prozkoumávat Váš počítač nebo jiné zařízení, případně číst v nich uložená data. Dočasné cookies  (tzv. session cookies) se aktivují vždy při návštěvě webové stránky a po ukončení jeho prohlížení se automaticky smaže. Trvalé cookies  (tzv. long term cookies) zůstávají uloženy v počítači nebo v jiném zařízení i po ukončení prohlížení webové stránky. 

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
- zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
- požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Název cookie Expirace Účel cookie
show_gdpr_cookie_message_* Defaultně 15 dní, ale záleží na individuálním nastavení e-shopu Zajistí další nezobrazení cookie lišty po dobu platnosti
info_header_closed_* 7 dní Vzniká v okamžiku, kdy návštěvník klikne na zavření informační lišty a rozhoduje tak o jejím dalším (ne)zobrazení
addbasketmailfilled 60 dní Ukládá, jestli je v databázi uložený e-mail zákazníka z pop-up okna opuštěného košíku
abbbasketmail 60 dní Opuštěný košík – ID e-mailu který zákazníka přivedl zpět
abbbasket 60 dní Opuštěný košík – ID košíku
addbasketorref 180 dní Opuštěný košík – Slouží pro uložení ID objednávky pro zpětné zjištění e-mailu zákazníka
ID_COOKIE_CURRENCY 1 rok Zvolená měna na e-shopu
ID_GDPR_COOKIE_LIST 60 dní Seznam anonymních souhlasů
ID_GDPR_COOKIE_HASH 100 let Identifikátor uživatele, který dal souhlasy
basket_id 3 dny Slouží k dlouhodobějšímu uchování obsahu košíku pro pohodlnější nákup při návratu na web
lastProductClickPosition 2 minuty Uložení kliku na produkt pro Google data layer
remarketing 30 dní Slouží pro vypisování boxu produktu v patičce pro remarketing
wa_promotion_popup 15 dni Ukládá info o zavření pop-up okna pro jeho znovu-nezobrazování
show_welcome_page Standardně 14 dní Ukládá se při zobrazení předstránky. Zajistí další nezobrazení předstránky po dobu platnosti.
18plus_allow_access_* 7 dní Potvrzení věku 18+ v pop-up okně
18plus_cat_* 7 dní Potvrzení 18+ pro konkrétní kategorii
GOLEMOS_SESSID po dobu relace Funkční cookie generovaná přímo PHP k identifikaci relace. Naše aplikace tuto cookie používá k udržení různých nastavení v rámci procházení webu.

 

 

 

 

Pre-loader